X  Tanca Temperatura (°C) per aquest dia
Dades de la nostra estació meteorològica